خط و نشان آلمانی ها برای ترامپ

Posted by

رئیس جمهور نوروز به کجا سفر می کند؟

در پی هشدار رئیس‌جمهور آمریکا برای افزایش مالیات بر خودروهای تولیدی آلمان، این کشور وی را به شکایت در سازمان جهانی تجارت تهدید کرد.

رئیس جمهور نوروز به کجا سفر می کند؟