توضیحات مدیرعامل گسترش فولاد درباره وصعیت آقایی و شجاعیان

Posted by

رئیس جمهور با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کرد

نصیر زاده خاطرنشان کرد: داریوش شجاعیان بازیکن تیم گسترش فولاد است، هر تیمی مدنظر داشته باشد این بازیکن را جذب کند، باید با ما مذاکره کند که تابه حال هیچ‌گونه درخواست رسمی از سوی دیگر باشگاه‌ها نشده است.

رئیس جمهور با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کرد