بهترین دعا برای شب لیله الرغائب

Posted by

دنیای زنانه و مادرانه‌ آزاده نامداری

شرط مسلمانی نیست که برادران و خواهران مسلمانمان در سوریه، ‌فلسطین، عراق، افغانستان،‌ بحرین و…..جای جای این جهان در زیر ظلم و ستم چکمه های استکبار و صهیونیزم و هابیت باشند و من و تو در این شب بزرگ دست به دعا برای رهایی و نجات آنان بلند نکنیم .

دنیای زنانه و مادرانه‌ آزاده نامداری