جزئیات برگزاری کنکور ۹۶

Posted by

دستگیری عناصر تروریستی وابسته به داعش

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به زمان دریافت کارت شرکت در جلسه آزمون کارشناسی سال ۹۶ جزئیات برگزاری آن را تشرح کرد.

دستگیری عناصر تروریستی وابسته به داعش