بمب های استقلال در انتظار انفجار بعد از بازی با العین/ چراغ سبز بازیکن پرسپولیسی به منصوریان

Posted by

درخواست امارات برای بهبود روابط ایران با کشورهای عربی

به نظر ساسان انصاری گزینه استقلالی ها نیز به آبی ها چراغ سبز نشان داده و این بازیکن در صورت نرفتن به یونان ،شاگرد منصوریان می شود .

درخواست امارات برای بهبود روابط ایران با کشورهای عربی