ترامپ با اشراف و آگاهی درباره ایران صحبت نکرد

Posted by

داعش در سوریه شکست خورد

نماینده ویژه دولت انگلیس در گفت‌و‌گویی از سخنان ضد ایرانی ترامپ در عربستان انتقاد کرد و افزود که رییس جمهور ایران پاسخ همتای آمریکایی خود را می‌دهد.

داعش در سوریه شکست خورد