دومین ایرباس نو فردا به ایران می آید

Posted by

«خوب بد جلف» از 3 میلیارد عبور کرد

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: دومین هواپیمای ایرباس نو صبح فردا وارد فرودگاه مهرآباد تهران می‌شود.

«خوب بد جلف» از 3 میلیارد عبور کرد