حضور رئیس جمهور در تله کابین توچال

Posted by

«خوب بد جلف» از مرز ۷ میلیارد عبور کرد

حسن روحانی رئیس جمهور کشور صبح امروز در مجموعه ورزشی _تفریحی تله کابین توچال حضور یافت.

«خوب بد جلف» از مرز ۷ میلیارد عبور کرد