فوتبال عاشورایی به جای دستاوردهای برجام!

Posted by

خطر محرومیت بیخ گوش دو بازیکن رئال

وزیر کشور، به تازگی در همایش روسای پلیس راهور ناجا ضمن بیان برخی مقولات تحت عنوان دستاوردهای دولت، گفته است: در برهه‌ای برخی‌ها در خصوص برگزاری فوتبال در دهه محرم نگرانی داشتند و حتی عده‌ای هم حرف از ملغی کردن این مسابقه زدند درحالی که اعتماد به مردم در آن برهه، توانست یک فوتبال عاشورایی 100 هزار نفره را به مردم دنیا نشان دهد.

خطر محرومیت بیخ گوش دو بازیکن رئال