ترکیه و اتحادیه اروپا در خصوص گسترش همکاری ها بحث خواهند کرد

Posted by

خطر قحطی و گرسنگی و فاجعه انسانی در یمن جدی است

یکی از مقامات آنکارا اعلام کرد که ترکیه و اتحادیه اروپا در ماه های آتی در راستای گسترش همکاری ها دیدارهایی خواهند داشت.

خطر قحطی و گرسنگی و فاجعه انسانی در یمن جدی است