آغاز ششمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراها

Posted by

خطا در رونویسی DNA علت بروز اکثر سرطان‌ها

ششمین روز ثبت‌نام داوطلبان پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز شد.

به گزارش ایسنا، ثبت‌نام داوطلبان پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از روز دوشنبه سی‌ام اسفند 1395 آغاز شده و تا یکشنبه ششم فروردین 96 ادامه دارد.

خطا در رونویسی DNA علت بروز اکثر سرطان‌ها