«تیتانیوم» و «زنگ زده» جلوی دوربین می‌رود

Posted by

خروجی آخرین نشست هیئت مدیره استقلال در سال 95

مرتضی شایسته از جدیدترین تولیدات سینمایی خود تا خواسته‌اش از حیدریان گفت. این تهیه‌کننده اضافه کرد:برخی از فیلم‌ها مانند«صد سال به این سال‌ها» با وجود داشتن پروانه نمایش، اجازه اکران ندارند و این اتفاق خوبی نیست.

خروجی آخرین نشست هیئت مدیره استقلال در سال 95