برانکو به علیپور فرصت جبران مى دهد؟

Posted by

خاطره بد سرخپوشان از دربی

مهاجم شمالى پرسپولیس در نیم فصل اول روز عجیبى را پشت سر گذاشت.

خاطره بد سرخپوشان از دربی