پادشاه عربستان وارد توکیو شد

Posted by

حکم اعدام برای حمل مواد مخدر با هر حجمی حذف شد

«ملک سلمان» پادشاه سعودی پس از ترک اندونزی در چهارمین ایستگاه از سفر منطقه ای خود وارد توکیو شد. ژاپن سومین شریک تجاری سعودی ها محسوب می شود؛ ۳۵ درصد از نفت ژاپن به ارزش بیش از ۴۵ میلیارد دلار در سال را سعودی ها تامین می کنند.

حکم اعدام برای حمل مواد مخدر با هر حجمی حذف شد