برنامه سلامت نوروزی با جدیت دنبال می شود

Posted by

حمله داعش به دکل‌های آنتن‌ تلفن همراه

سید رضا غلامی با بیان اینکه برنامه سلامت نوروزی در قالب فعالیت ۲۵۰۰ اکیپ بازرسی بهداشت محیطی از اول اسفند تا پایان روز پانزدهم فروردین در ساعات اداری ادامه دارد، گفت: ۷۵۰ اکیپ نیز در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری تا پایان روز پانزدهم فروردین در حال فعالیت هستند.

حمله داعش به دکل‌های آنتن‌ تلفن همراه