پشت پرده استقلالی نشدن رامین رضاییان

Posted by

حمله تروریستی در متروی بروکسل

کارلوس کی روش به رضاییان گفته تحت هیچ شرایطی به تیم های داخلی نرو و سعی کن در اروپا بازی کنی تا آماده باشی و از حواشی دور بمانی.

حمله تروریستی در متروی بروکسل