روغن فله ای مصرف نکنید

Posted by

حمایت یک نماینده مجلس از «ویلایی‌ها»

مهندس مونا حاملیان توصیه کرد: مردم بهتر است از روغن‌های دارای بسته بندی شرکتی معتبر استفاده کنند و در هنگام خرید به تاریخ ‏تولید و انقضاء، آرم سیب غذا و دارو و نیز شماره پروانه بهداشتی تولید توجه نمایند.‏

حمایت یک نماینده مجلس از «ویلایی‌ها»