افزایش رسوایی جنسی نیروهای صلح‌بان سازمان ملل

Posted by

حمایت های مالی سوئد از عناصرمسلح داعش

سازمان ملل متحد قصد دارد با هدف ریشه‌کن کردن سوء استفاده‌های جنسی که نیروهای صلح‌بان در برخی مناطق جهان مرتکب شده‌اند، تدابیر جدیدی اتخاذ کند.

حمایت های مالی سوئد از عناصرمسلح داعش