پیام محسن رضایی درباره اخلاق سیاسی

Posted by

حضورحاکم امارات3سال پس ازسکته در رسانه

محسن رضایی با ارسال سه پیام کوتاهِ توییتری از دغدغه‌های خود نسبت به حفظ و مراعات اخلاق سیاسی گفت.

 به گزارش مشرق، محسن رضایی با ارسال سه پیام کوتاهِ توییتری از دغدغه‌های خود نسبت به حفظ و مراعات اخلاق سیاسی گفت. متن پیام ها را در زیر مشاهده میکنید.

بداخلاقی های سیاسی به سرمایه اجتماعی و اعتماد ملی آسیب زده است.

حاشیه پردازی و بداخلاقی سیاسی برای همه بد است، برای اصحاب قدرت و دولتمردان بدتر

زمان پایان دادن به بداخلاقی های سیاسی فرارسیده است، فردا دیر است.

حضورحاکم امارات3سال پس ازسکته در رسانه