بزرگراه آزادگان زیر ذره بین دوربین های نظارتی

Posted by

جهان در آستانه انتخابات مهم ایران قرار دارد

وزیری تصریح کرد: طی تلاش هایی که کارشناسان در این محور داشته اند از ابتدای اسفند ۱۲ دوربین نظارت تصویری دیگر در این بزرگراه نصب شده است که تعداد مجموع دوربین های نظارتی ۴۳ دستگاه گردیده و بدین ترتیب بزرگراه آزادگان تحت پوشش نظارت تصویری کامل قرار گرفته است.

جهان در آستانه انتخابات مهم ایران قرار دارد