عربستان ۳ نیروی ایرانی را بازداشت کرد

Posted by

جهانگیری: پاسخ مناسبی به گروه تروریستی داعش داده شد

نیروی دریایی عربستان مدعی بازداشت ۳ نیروی ایرانی در نزدیکی میدان نفتی مرجان شد.

جهانگیری: پاسخ مناسبی به گروه تروریستی داعش داده شد