اشتباه منصوریان برای پست مدافع یارگیر مقابل العین

Posted by

جنگ روانی آمریکایی‌ها در بازار نفت

علیرضا منصوریان دیشب از مگویان به عنوان بازیکن آزاد استفاده کرد، بازیکنی که قرار بود سایه به سایه با عموری حرکت کند و اجازه بازیسازی را از او بگیرد اما این سیستم اصلا جواب نداد.

جنگ روانی آمریکایی‌ها در بازار نفت