کاریکاتور/این هم سردر پیشنهادی برای ورزشگاه آزادی!

Posted by

جزئیات ارایه تسهیلات به کتابفروشی‌های سراسر کشور اعلام شد

احمدرضا کاظمی این تصویر طنز را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

جزئیات ارایه تسهیلات به کتابفروشی‌های سراسر کشور اعلام شد