بیرانوند به دنبال تسویه حساب میلیاردی

Posted by

جدیدترین نرخ کارمزد انتقال پول کارت به کارت

شنیدیم طلب بیرانوند از باشگاه نفت تهران چیزی بیش از یک میلیارد تومان است .

جدیدترین نرخ کارمزد انتقال پول کارت به کارت