چرا بعد از برجام وضعیت اقتصادی مردم بهبود نیافت؟

Posted by

جان از لیورپول می رود؟

از ابتدای روی‌ کار‌آمدن دولت یازدهم یکی از وعده‌های اصلی مسئولان برای توجیه نیاز کشور به توافق هسته‌ای، بازپس‌گیری پول‌های بلوکه‌ شده ایران در سال‌های تحریم‌ بود.

جان از لیورپول می رود؟