پاسخ ظریف به تهدید مقام سعودی

Posted by

تیم لژیونر ایرانی به فینال رسید

وزیر خارجه کشورمان نوشت: اخیراً یکی از مسئولان سعودی تهدید کرده که «جنگ را به داخل ایران» می کشاند. من امروز رسماً و به نام دولت ایران اعلام می کنم ما آمادگی داریم صلح را به همه منطقه و پیش از همه به کشور عربستان سعودی، هدیه کنیم.

تیم لژیونر ایرانی به فینال رسید