توضیحی درباره خبر بازرسی ادارات درحوزه حجاب

Posted by

تیراندازی مرگبار در مدرسه ای در عربستان

به دنبال انتشار خبری در رسانه‌ها مبنی بر «بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب» سخنگوی وزارت کشور طی توضیحاتی، تاکید کرد که این بررسی‌ها، تنها اقدامات دستگاه‌ها در زمینه فرهنگ‌سازی برای عفاف و حجاب را شامل می‌شود و این بررسی‌ها، به پوشش کارکنان این دستگاه‌ها ورود نمی‌کند.

به گزارش ایلنا، سیدسلمان سامانی گفت: به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگى ، هر ساله اقدامات دستگاه های مختلف در زمینه صیانت از حقوق شهروندی در اداره ها، رضایت و تکریم ارباب رجوع و اقدامات در زمینه ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب در کشور از سوی وزارت کشور بررسی می شود.

او ملاک بررسی اقدامات همه دستگاه ها و نهادها را شاخص های تدوین شده از سوی مرکز امور اجتماعی وزارت کشور عنوان کرد و افزود: آنچه که اکنون مطرح شده است، یعنی بررسی بحث پوشش و حجاب افراد در دستگاه‌ها، در دستور کار ما نیست.

او  تاکید کرد: آنچه در دستور کار وزارت کشور است، به صورت مشخص رعایت حقوق شهروندی دستگاه‌ها، تکریم ارباب رجوع و رضایت مندی مردم از خدماتی است که از دستگاه دریافت می کنند که بررسی اقدامات دستگاه ها در ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب نیز از جمله این موارد است.

سامانی در پاسخ به اینکه «بنابراین به مساله حجاب کارکنان دستگاه ها ورود نمی شود؟» افزود: خیر، این امر موضوع وزارت کشور نیست. براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۹ سال است که این مسئولیت به وزارت کشور داده شده است و هر سال طبق برنامه زمان بندی شده ای، اقدامات دستگاه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا «رویکردی وجود دارد که به دستگاه‌ها بگویید به صورت موردی حجاب افراد را بررسی کنند؟» اظهار کرد: ما صرفا اقدامات دستگاه ها را برای فرهنگ سازی و ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب بررسی می کنیم، نه پوشش افراد را.

او درباره گزارش نهایی ارزیابی ها نیز گفت: بررسی‌ها نشان می دهد که در چند سال اخیر در همه شاخص‌های مربوط به حقوق شهروندی، رضایت ارباب رجوع و اقدامات دستگاه ها برای ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب شاهد رشد قابل توجهی در شاخص ها و اقدامات دستگاه ها بوده ایم.

تیراندازی مرگبار در مدرسه ای در عربستان