آخر به من چه ربطی دارد که رضاییان بخواهد استقلالی شود یا نشود؟

Posted by

تکذیب دوباره وزارت امور خارجه در خصوص خرید خودروهای لوکس قاچاق

هاشمی نسب گفت: حاضرم تجربیاتم پس از جدایی از پرسپولیس و رفتن به استقلال و اتفاقاتی که افتاد را در اختیار رامین بگذارم اما دخالت نمی‌کنم. نه می‌گویم برو و نه می‌گویم نرو!

تکذیب دوباره وزارت امور خارجه در خصوص خرید خودروهای لوکس قاچاق