حمله تروریستی در متروی بروکسل

Posted by

تور ایمنی در بازار پول/ پیشخوان

منابع خبری بامداد چهارشنبه از شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجار در نزدیکی یکی از ایستگاه‌های مترو در بروکسل خبر دادند.

تور ایمنی در بازار پول/ پیشخوان