بازگشت نماینده تهران از سفر به کانادا

Posted by

تمدید مهلت دریافت مدارک طرح رتبه بندی روزنامه ها

پروانه مافی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی که از چند هفته پیش به کانادا سفر کرده بود، هفته گذشته به تهران باز گشت.

تمدید مهلت دریافت مدارک طرح رتبه بندی روزنامه ها