واکنش نخست وزیر سابق سوئد در مورد انتخابات ایران

Posted by

تمدید زمان انتخابات در دبی

نخست وزیر سابق سوئد با انتشار پیام و تصویری در توئیتر به انتخابات ریاست جمهوری ایران واکنش نشان داد.

تمدید زمان انتخابات در دبی