علل و ریشه‌های واحدهای مسکونی خالی

Posted by

تلاش‌مان را برای بخشش محرومیت می‌کنیم

بخش مسکن یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصاد است و نقش این بخش در کمک به سایر بخش‌های اقتصادی غیرقابل انکاراست. طبق سرشماری نفوس و مسکن 95، تعداد خانه‌های خالی کشور با رشد 5/ 55 درصدی از یک میلیون و 663 هزار و 412 واحد در سال 90، به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد مسکونی در سال 95 رسیده است.

تلاش‌مان را برای بخشش محرومیت می‌کنیم