زمان برگزاری کنگره سراسری حزب کارگزاران

Posted by

تعاونی اعتبار ثامن الحجج منحل شد

غلامحسین کرباسچی در پاسخ به سوالی پیرامون زمان برگزاری کنگره سراسری حزب کارگزاران گفت: به احتمال زیاد این کنگره در فروردین ماه برگزار خواهد شد.

تعاونی اعتبار ثامن الحجج منحل شد