انتقاد تند کی روش از منتقدان

Posted by

تسلیت «علی صالحی» به «امیر جعفری»/ عکس

سرمربی تیم ملی گفت:هنوز در فدراسیون کسانی هستند که خواهان موفقیت تیم ملی نیستند. همه می دانند چه کسانی را می گویم.

تسلیت «علی صالحی» به «امیر جعفری»/ عکس