مظنون حادثه تروریستی منچستر «سلمان عابدی» نام دارد

Posted by

ترکیب پرسپولیس و لخویا مشخص شد

یک شبکه تلویزیونی آمریکائی با انتشار خبری هویت مظنون حادثه شب گذشته در شهر منچستر واقع در انگلیس را «سلمان عابدی» اعلام کرد.

ترکیب پرسپولیس و لخویا مشخص شد