اطلاعیه جدید بانک مرکزی: شایعات درباره بانک‌ها سیاسی است

Posted by

ترکاشوند شایعه نشست خود با داریوش شجاعیان را تکذیب کرد

بانک مرکزی در اطلاعیه ای از مردم خواست به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار شبکه بانکی را فقط از بانک مرکزی دریافت کنند.

ترکاشوند شایعه نشست خود با داریوش شجاعیان را تکذیب کرد