با این راه حل های ساده دیگر ترش نکنید!

Posted by

تروریست خطرناک فراری در بغداد شکار شد

موز حاوی آنتی اسید طبیعی می باشد که می تواند از رفلکس اسید معده جلوگیری کند. اگر بعد از صرف غذا یک عدد موز میل کنید اسید معده کاملا کنترل می شود و خنثی شدن آن سبب می شود شما دچار سوزش معده نشوید.

تروریست خطرناک فراری در بغداد شکار شد