چگونه نماز جمعه بخوانیم؟

Posted by

ترامپ سفارت آمریکا را به قدس منتقل نمی‌کند

وقتی که امام جمعه، خطبه‌های نماز جمعه را می‌خواند، بر شرکت‌کنندگان واجب است، به خطبه‌ها گوش دهند، و سخن گفتن به هنگام ایراد خطبه‌ها مکروه است، بلکه اگر به سبب سخن گفتن، نتواند به خطبه‌ها گوش دهد، سکوت لازم است.

ترامپ سفارت آمریکا را به قدس منتقل نمی‌کند