جدیدترین نرخ کارمزد انتقال پول کارت به کارت

Posted by

ترامپ دستکم ۳۱۵ میلیون دلار بدهی شخصی دارد

کسب درآمد بانک ها از ارائه خدمات بانکی یا همان کارمزد ، یکی از اصلی ترین منابع در آمد بانک ها در کشورهای توسعه یافته به حساب می آید.

ترامپ دستکم ۳۱۵ میلیون دلار بدهی شخصی دارد