شکوائیه ها از روند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تسلیم شورای نگهبان شود

Posted by

ترامپ: در حال آماده شدن برای سفرهای خارجی مهمی هستم

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری در اطلاعیه شــماره 4 از کسانی که نسبت به انتخابات شکایتی دارند، دعوت کرد شکوائیه خود را تسلیم شورای نگهبان کنند.

ترامپ: در حال آماده شدن برای سفرهای خارجی مهمی هستم