واکنش روانشناسان به مقایسه رفتار ترامپ با کودکان!

Posted by

ترامپ با اشراف و آگاهی درباره ایران صحبت نکرد

دو روانشناس برجسته آمریکایی با ارسال نامه‌ای سرگشاده به نیویورک‌تایمز نسبت به مقایسه رفتار ترامپ با کودکان اعتراض کردند.

ترامپ با اشراف و آگاهی درباره ایران صحبت نکرد