اداره کل استاندارد به طلا فروشی ها هشدار داد

Posted by

ترامپ باید برای اثبات ادعای خود به مردم آمریکا دلیل روشنی ارائه دهد

اداره‌کل استاندارد استان تهران گفت: عرضه هرگونه طلای بدون کد شناسایی یا دارای کدهای ابطال شده و نیز مصنوعات طلای قاچاق جرم است. این مقام مسئول یادآور شد: از زمان اجباری شدن استاندارد مصنوعات طلای تولید داخل تاکنون، 183 کد شناسایی باطل شده است.

ترامپ باید برای اثبات ادعای خود به مردم آمریکا دلیل روشنی ارائه دهد