مخارج پادمانی آژانس به دلیل برجام افزایش پیدا کرده است

Posted by

تحقیقات علیه ترامپ ابعاد گسترده تری می یابد

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد مخارج پادمانی این سازمان از محل کمک‌های فرابودجه‌ای این سازمان با افزایش 10.9 درصدی به 29.8 میلیون یورو در سال 2016 رسیده است.

تحقیقات علیه ترامپ ابعاد گسترده تری می یابد