در تمرین امروز استقلال چه خبر بود؟

Posted by

تحریم های کره شمالی شدیدتر می شود

با توجه به برگزاری تمرین در روز تعطیل، امروز حدود ۱۵۰ نفر از طرفداران تیم استقلال با حضور در کمپ زنده‌‌یاد حجازی نظاره‌گر برنامه‌های تاکتیکی بازیکنان شدند.

تحریم های کره شمالی شدیدتر می شود