حسنی مبارک فردا یا پس فردا آزاد می‌شود

Posted by

تحریم‌ها علیه روسیه به مدت شش ماه تمدید شد

حسنی مبارک، دیکتاتور سرنگون شده مصر، به زودی آزاد می‌شود.
وکیل مبارک اظهار کرد: «او به خانه خود در هلیوپلیس خواهد رفت.» وی در خصوص زمان دقیق آزادی مبارک گفت: «او فردا یا پس فردا آزاد خواهد شد.»

تحریم‌ها علیه روسیه به مدت شش ماه تمدید شد