واکنش خبرنگار الجزيره به ارسال مواد غذايي از ايران به قطر

Posted by

تجمع كسبه پلاسكو مقابل ساختمان بنياد مستضعفان

خبرنگار الجزيره به خبر ارسال مواد غذايي از سوي ايران براي قطر واکنش نشان داد.

اين خبرنگار در توئيتر خود نوشت: فکر نميکنم سعودي خوشحال شود اما ايران از تو مچکريم.

تجمع كسبه پلاسكو مقابل ساختمان بنياد مستضعفان