پاسخ قطر به عربستان و متحدینش

Posted by

تامین برخی از شروط ۱۳ گانه برای قطر دشوار است

گفت‌وگوی تلفنی امیرقطر با رئیس جمهور کشورمان را می‌توان پاسخ غیرمستقیم دوحه به یکی از ۱۳ شروط مطرح شده از سوی عربستان و متحدینش علیه قطر دانست که خواستار قطع روابط دیپلماتیک با تهران شده بودند.

تامین برخی از شروط ۱۳ گانه برای قطر دشوار است