انتشار عکس روحانی هوشمندانه بود

Posted by

بی‌اخلاقی جریان‌های سیاسی بی‌شناسنامه

گروه سياسي: به گزارش انصاف نیوز، «عبدالله گنجی» مدیر مسوول اصولگرای روزنامه ی «جوان» که اخیرا از واژه ی «انقلابیون و متدینین سیاسی» برای «اصولگرایان» استفاده می کند، در یادداشتی تلگرامی در تحلیل عکس جوانانی با حسن روحانی رییس جمهور، نوشت:

درگیر شدن انقلابیون و متدینین سیاسی با مساله عکس یادگاری رئیس‌جمهور با چند جوان در کوه از نقاطی بود که در پروسه مردم سالاری هیچ آورده ای برای نیروهای انقلاب نداشت و مصداقی از دوقطبی های فرهنگی بود که مانند تور تنیده شد. قطعا انتشار آن عکس هوشمندانه بود و بهره آن را نیز بردند.
طبیعتا کسانی که مانند جوانان حاضر در آن عکس مشی می کنند در این دو قطبی جهت خود را یافتند و روحانی در غیاب کارآمدی بشدت به این قطبی سازیها و جذب ناشی از آن نیازمند است.
شکل ظاهری کار هم طبیعی می نماید و موارد مشابه در دولتهای پیشین وجود دارد.
اینکه رئیس جمهور یک روز تعطیل به صورت نمادین در کوه دیده شود قابل توجیه است و بالاتر از آن اگر رئیس جمهور اهل کوه و ورزش باشد بسیار پسندیده است و در نشاط کاری وی نیز اثر گذار است.
اینکه عده ای وی را ببینند و درخواست عکس یادگاری کنند نیز طبیعی است و چون رئیس جمهور (هرکس که باشد) رئیس جمهور همه ملت است به صورت طبیعی شانه خالی کردن از گرفتن یک عکس سوال برانگیز تر است. اما بر این باورم که روحانی آن عکس را برای همین منتشر کرد که اتفاق افتاد یعنی درگیرکردن بی جهت نیروهای انقلابی در یک میدان بی اهمیت به جای مطالبه برنامه ریزی دولت برای اشتغال و تولید. بهره برداری از آن در روزی که لازم است مجدداً اتفاق خواهد افتاد.

بی‌اخلاقی جریان‌های سیاسی بی‌شناسنامه