بدل کریس رونالدو در صف رای گیری/عکس

Posted by

بیش از ۱۰۰ نفر در حوزه‌های اخذ رأی استان تهران دستگیر شدند

بدل کریس رونالدو برای شرکت در انتخابات در صف رای گیری در حسینیه ارشاد حاضر شد.

بیش از ۱۰۰ نفر در حوزه‌های اخذ رأی استان تهران دستگیر شدند