همگروه های ایران در جام جهانی کشتی فرنگی

Posted by

بیانیه کاخ سفید درباره جاسوس مفقود شده در ایران

گروه‌بندی جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۷ انجام شد. در این گروه بندی ایران با روسیه، قزاقستان و آلمان هم گروه شد.

بیانیه کاخ سفید درباره جاسوس مفقود شده در ایران